วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

Project Sweet Corn

แบบสเก็ตบรรจุภัณฑ์


โลโก้สินค้า   SPICY  CORN  CHIPS 
ข้าวเกรียบข้าวโพด พร้อมน้ำพริกเผาในซอง

 
แพ็คเกจซองน้ำพริกเผาข้าวโพด
บรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

phatchakarn-ARTI3314-news-บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

           Creative  and  
Environment  Friendly        Packaging Designs

                                                                        แปลบทความ
        เรื่องความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
        ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                        
               Japanese Packaging Design Nature

          จาก Web Design :   http://pingmag.jp/2008/02/18/japanese-packaging-design-6-imitating-nature/
               แปลสรุปความโดย นางสาวพัชกาญ  ภัทรโสภณ   รหัสนักศึกษา 5211306989    กลุ่มเรียน 101
               Contact E-mail  : phatchakarn@gmail.com
               Publish Blog : http://phatchakarn-arti3314.blogspot.com
               รายงานวิชา : ARTI 3314  ออกแบบกราฟฟิกสำหรับบรรจุุภัณฑ์
               วันที่ส่ง : 27   มิถุนายน   2554

                
                     http://pingmag.jp/2008/02/18/japanese-packaging-design-6-imitating-nature/

                        เรือไม้ไผ่
                       โดยในรูปแบบแพ็คเกจดั้งเดิมเช่นนี้จะถูกจำกัดให้อยู่ในฤดูของมัน  ดังเช่น  Azuki  ถั่วเยลลี่                             ที่อัดแน่นเต็มด้านในของกระบอกไม้ไผ่    ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมในฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น    ช่วยในการขับเหงื่อและคลายร้อนเป็นอย่างดี   พร้อมทั้งกระบอกไม้ไผ่นี้จะแบ่งส่วนตามธรรมชาติ  ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์และภาชนะบรรจุได้เป็นอย่างดี  แต่ก็ยังมีข้อเสีย  คือ  แพ็คเกจไม้ไผ่ปลอมนี้ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล


          Japanese Packaging Design Nature

         
          จาก Web Design : http://pingmag.jp/2008/02/18/japanese-packaging-design-6-imitating-nature/

                            
         http://pingmag.jp/2008/02/18/japanese-packaging-design-6-imitating-nature/

                   ฟางเป็นธรรมชาติ
                   ฟางเป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถสร้างเป็นแพ็คเกจได้   โดยผลิตภัณฑ์  Natto ถั่วเหลืองนึ่งหมักด้วยวัฒนธรรมของ Bacillus subtilis natto -- ซึ่งเป็นธรรมชาติที่พบในฟางข้าว ได้นำวิิธีการผลิตที่มีวัฒนธรรมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาตินี้มาใช้
                                 
              

        Shimmy popcorn packaging
                
                จาก Web Design   http://jennhig.com/archives/131
                เขียนโดย :  jenn

       
         http://jennhig.com/archives/131

               ข้าวโพดคั่ว
               Shimmy  เป็นข้าวโพดคั่ว  ที่มีบรรจุภัณฑ์ชัดเจน  มีไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตา   โดยเมล็ด ในส่วนที่อยู่ด้านบนของขวด จะช่วยให้ผู้บริโภควัดปริมาณของเมล็ดที่จำเป็นสำหรับมื้อได้เป็นอย่างดี   อีกทั้งยังเป็นการควบคุมแคลลอรี่อีกด้วย